× Etusivu Pelimuodot Kauppa Säännöt Hakemukset Henkilöstö Discord

Tietosuojaseloste

Tämä on Hopeacraftin henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi

Hopeacraftin käyttäjärekisteri


2. Rekisterinpitäjä

Hopeacraft (hopeacraft.net)

tuki@hopeacraft.net tai hopeacraft@gmail.com


3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: IP-osoite, uniikki tunniste (UUID), käyttäjänimi, aikaleimat käyttäjän sisään- sekä uloskirjautumisesta, chat historia, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän tietoja kerätään hänen vieraillessaan Hopeacraftin tarjoamissa palveluissa ja muissa tilanteissa, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan.


6. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito käyttäjiin sekä yhteisön henkilöstöön.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Tietosuojaseloste on luotu 18.05.2021. Viimeeksi päivitetty 18.05.2021 klo 14:43.